Välkommen
till Armeniska Apostoliska Kyrkans hemsida

Årets gudstjänstkalender är uppdaterad - !!

OBS! - gudstjänsterna är numera i Akalla kyrka kl 13:30

 

Kyrkorådet i Stockholm

Berchohi Wartanian - Ordförande 073-9308322
Shahe Khatcherian - Kassör - 070-4665278
Vahe Abrigian - Vice ordförande - 073-7202481
Sita Siserian - Ledamot och ansvarig för kyrkans kvinnoförening - 073-7274314
Antranik Mahdesian - Ledamot
Mher Muradyan - Sekreterare 
Anoush Miroian - Ledamot

Kyrkans funktionärer:
Zouhrab Joulhajan
Hagop Wartanian

Nästa gudstjänst

Söndag 1:a april 17:00 i Akalla kyrka

Kalendern för 2012 är uppdaterad
  • Distributionslista / Nyhetsbrev
    Vi håller på att skapa en distributionslista för att kunna skicka ut e-postmeddelanden om aktiviteter i kyrkans regi. För att ta del av denna information ber vi er skicka ett e-post till: Shahe Khatcherian

    Har ni åsikter, idéer eller förslag är ni välkomna att kontakta

    Shahe Khatcherian